Zostań ambasadorką marki Inglesina i przetestuj nasz wózek spacerowy Maior!

 

Jeśli masz ponad  5 tysięcy obserwatorów na Instagramie i potrzebujesz wózka spacerowego to ta akcja jest dla Ciebie!

Zasady są proste:

– Otrzymujesz nasz wózek do testowania przez miesiąc

– Dodajesz 2 zdjęcia na Instagram oraz Instastories

– Jeśli wózek Ci się spodoba, po miesiącu możesz kupić go z rabatem -50 % lub zwrócić

 

Zgłoszenia przyjmujemy na maila: karolina@miko.poznan.pl lub w wiadomości prywatnej na instagramie @inglesinapoland

 

 

Regulamin konkursu „ Zostań ambasadorką marki Inglesina”

1.Informacje Ogólne

-Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji „ Zostań ambasadorką marki Inglesina” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”)
-Organizatorem Konkursu jest Miko Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-691, przy ul. Obornickiej 281, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000175996, NIP 7811736744 zwany dalej „Organizatorem”.
-Akcja jest prowadzona w serwisie Instagram na profilu inglesinapoland.
-Poprzez przystąpienie do akcji, każdy z Uczestników akceptuje warunki Regulaminu.

 

2.Warunki uczestnictwa w akcji

-W akcji mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

– Uczestnikiem akcji może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada konto osobiste w serwisie Instagram®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram® (dalej „Profil”), posiadające min. 5 tysięcy obserwatorów. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

3. Zasady udziału w akcji

-Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

– Ambasadorka otrzymuje od nas wózek do testowania na czas 1 miesiąca.

– Ambasadorka zobligowana jest do dodania 2 zdjęć z wózkiem na swój profil oraz instastories z oznaczeniem marki @inglesinapoland

– Po upływie tego okresu ambasadorka może zwrócić wózek lub dokonać zakupu za 50% ceny.

– Ambasadorka niezależnie od decyzji o kupnie lub zwrocie wózka, zobligowana jest dodać zdjęcia oraz instastories.

4. Przetwarzanie danych osobowych

– Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator Miko Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 281. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia akcji, komunikowania się z uczestnikami i przesyłania informacji o produktach Inglesina oraz wydania produktów.
– W związku z prowadzeniem akcji od uczestników zebrane będą następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
– Administrator, o którym mowa w ust. 1 powyżej przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182) (dalej jako „Ustawa”). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej, otrzymania nagród. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia akcji promocyjnej. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników i Głosujących zostaną usunięte.

5.Postanowienia końcowe

–  Przystępując do akcji Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
– W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.

 

Powrót do wszystkich wpisów

Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na Instagramie